Styrelsen


Ordförande: PG Forslund
Sekreterare: Susanne Näslund.
Kassör: Aleksandra Lundvall

Övriga ledamöter:
Kerstin Nilsson
Per Håkansson  (Vice ordförande)
Håkan Olsson
Torbjörn Sellin
Lage Dahlquist
Peter Wolgner
Monica Torstensdotter

Ansvarig för kolloverksamheten är Sonja Vestman
BD fondens representanter är PG Forslund, Lage Dahlquist
Utöver styrelsen så arbetar följande arbetsgrupper:
 

Sammankallande:

 

BD kollot        

Sonja Vestman

Sponsorgrupp

 Peter Wolgner

Medlemsgrupp

 PG Forslund

Partajgrupp

 Susanne Näslund

BD fonden

PG Forslund