Styrelsen


Ordförande: PG Forslund
Sekreterare: Susanne Näslund.
Kassör: Aleksandra Lundvall

Övriga ledamöter:
Kerstin Nilsson
Per Håkansson  (Vice ordförande)
Håkan Olsson
Torbjörn Sellin
Lage Dahlquist
Peter Wolgner

Ansvarig för kolloverksamheten är Kerstin Nilsson.

BD fondens representanter är PG Forslund, Lage Dahlquist
Utöver styrelsen så arbetar följande arbetsgrupper:
 

Sammankallande:

   
 

BD kollot        

 

 Kerstin Nilsson

Sponsorgrupp

 

 Peter Wolgner

Medlemsgrupp

 

 PG Forslund

Partajgrupp

 

 Susanne Näslund