Styrelsen


Ordförande: PG Forslund
Sekreterare: Susanne Näslund.
Kassör: Marica Apelquist

Övriga ledamöter:
Kent Hållberg
Kerstin Nilsson
Lars Erik Jakobsson
Håkan Olsson
Torbjörn Sellin

Ansvarig för kolloverksamheten är Kerstin Nilsson.

BD fondens representanter är Kent Hållberg, Marica Apelquist.

Utöver styrelsen så arbetar följande arbetsgrupper:
 
Sammankallande:
   
 

BD kollot        

 

 Kerstin Nilsson

Sponsorgrupp

 

 Peter Wolgner

 
   
Partajgrupp
 
 Susanne Näslund
Artistgrupp
 
 Kent Hållberg