Styrelsen


Ordförande:  Susanne Näslund
Sekreterare: Maria Sundin.
Kassör:        PG Forslund
Övriga ledamöter:
Ulf Edlund
Håkan Olsson
Aleksandra Lundvall
Peter Wolgner

Ansvarig för kolloverksamheten är Maria Sundin
BD fondens representanter är PG Forslund och Ulf Edlund
Utöver styrelsen så arbetar följande arbetsgrupper:
 

Sammankallande:

 

BD kollot        

Maria Sundin

Sponsorgrupp

 Peter Wolgner

Medlemsgrupp

 PG Forslund

Partajgrupp

 Susanne Näslund

BD fonden

PG Forslund och Ulf Edlund