Styrelsen


Ordförande: Susanne Näslund
Sekreterare: PG Forslund.
Kassör:        PG Forslund
Övriga ledamöter:
Håkan Olsson
Anders Lundvall
Peter Wolgner
Lars Erik Jakobsson
Henrik Forslund
Ivica Kapcevic
Khristianjoy  Dela Cerna

Ansvarig för kolloverksamheten där PG Forslund, Khristianjoy Dela Cerna
BD fondens representanter är Peter Volgner och PG Forslund 
Utöver styrelsen så arbetar följande arbetsgrupper:
 

Sammankallande:

 

BD kollot        

PG Forslund, Khristianjoy Dela Cerna

Sponsorgrupp

 Peter Wolgner 

Medlemsgrupp

 PG Forslund

Partajgrupp

 Susanne Näslund

BD fonden

PG Forslund, Peter Volgner