Historik

ÖRNSKÖLDSVIKS BARNENS DAGS FÖRENING

Bildades 17 juni 1927
av Dr Fredrik Gernandt, frk Marie-Louise Åkerblom, baningenjören E.von Sievers, redaktör O. Olson, snickerifabrikör J. Emil Lindqvist, landstingsman E. Godin, landstingsman N.O. Norgren samt redaktör Oscar Häggström.

Syftet med föreningen
Att anordna barnkolonier för behövande barn som uttogs av dispensären i Örnsköldsvik. Efter det att tuberkulos i det närmaste utrotats i landet, har barnkoloniverksamheten inriktats på att allmänt ge behövande barn kolloplatser. Uttagning sker i samråd mellan sociala myndigheten, skolsköterskorna i kommunen och Barnens Dags föreningen.
Barn från Örnsköldsviks kommun får numera vistas 2 veckor, kostnadsfritt.

Rikskollo
Mellan år 2000  och 2005 anordnades s.k rikskollo. Dvs barn från hela Sverige får ansöka om att bevista våra kollon. Anmälan gick via den lokala Barnens Dags föreningen.

Några milstolpar i föreningens historia
27 -28 augusti 1927
Anordnades den första Barnens Dags festen
29 mars 1933
Barnens Dags föreningen erhöll lagfart på Bäckagården efter det att Mo & Domsjö AB givit gården som gåva till föreningen.
År 1992
Barnens Dag överlåter anläggningen på Bäckagården till Örnsköldsviks kommun.
År 2006
Vid årsmötet i mars 2006 så valdes föreningens första kvinnliga ordförande. Maria Rönkä heter vår nya ordförande.

Barnkolonier genom tiderna
År 1928 - 1929 anordnades barnkoloni i Lunne, Arnäsvall
År 1930 - 1931 flyttades barnkolonin till Lomsjön, Nordanås.
År 1932 - 2001 bedrevs kollot på Bäckagården, Domsjö
År 2002 - 2021 bedrivs barnkolonin på Sandudden i Mellansel
År 2022-           bedrivs barnkolonin på Deckarsjögården. 

Ordföranden genom tiderna
1927 - 1932 Dr Fredrik Gernandt
1933 - 1943 Bankdirektör T.D. Hedén
1944 - 1946 Häradsskrivare Ernst Manns
1947 - 1969 Kommunalborgmästare Gösta Liljebäck
1970 - 1986 P.A. Andersson
1987 - 2003 PG Forslund
2004 - 2005 Lars Bergman
2006 - 2008 Maria Rönkä
2009 - 2019 Kent Hållberg
2020 - 2022 PG Forslund
2022 - 2023 Per Håkansson         
2023 - 2024 Susanne Näslund
2024-           Pelle Forslund

 

Sammanfattning av Örnsköldsviks BD förenings historia 17 juni 1927 så bildades föreningen och dess förste ordförande blev dr Fredrik Gernandt. Övriga i styrelsen var kända Öviksbor bl.a. Carl Kusoffsky, redaktörerna o. Olsson och g. Häggström kommunalordförande O. Sjölund och som enda kvinna invaldes fröken Marie-Louise Åkerblom.

I de första stadgarna kunde man läsa
”föreningen utgör en frivillig sammanslutning av korporationer och enskilda inom Öviks dispensärdistrikt i syfte att stödja dispensären i dess förebyggande arbete mot lungtuberkulosen”
Man beslöt också vid detta första sammanträde att anordna en Barnens Dag den 27-28 augusti samma år.
Det blev en succé. Cirka 18.000 människor besökte festligheterna och bruttoinkomsten var 40.000 kronor. (tänk om vi haft liknande siffror idag?)
Förebilderna för bildandet av Barnens Dag i Örnsköldsvik, var dels den framgång som BD rönt i Stockholm, men även i Västerbotten (Umeå) hade bidragit till att man anordnade barnens dags fester, för att finansiera barnkollon. Första BD föreningen bildades 1901 i Grängesberg.
Man hade redan innan föreningen startade samlat in pengar för att bedriva kolloverksamhet och redan 1927 så anordnades det ett kollo som varade i 52 dagar. 13 flickor och 14 pojkar var på det kollot och barnens medelviktökning var 5.3 kg.
De första åren så bedrevs kolonierna ute i Ström Arnäsvall sedan flyttade man till Lomsjön i Nordanås.
1932 så blev det verkligen ordning på torpet, för då fick man Bäckagården som gåva av Mo & Domsjö. Och sen dess har barnkolonierna bedrivits där fram till år 2002, då kollot flyttade till sandudden, Mellansel.
Så länge lungturbulosen grasserade så bedrevs kollo året runt och det var många barn som återhämtade sig där. En del blev riktiga långliggare och den som vistades längst på kollot, blev kvar i 1682 dar.
Efter det att TBC i stort sett var utrotad så bedrevs kolloverksamheten endast under sommartid och det är BD i samråd med socialkontoret som tar ut barnen som skall vistas på kollo.
1977 är det enda år som det inte bedrevs kollo, pga dålig ekonomi.
    Intäkterna genom åren har till största del kommit från Barnens Dags festerna, som alltid hållits i slutet av augusti varje år.              Tivoli, lotterier, reklamintäkter m.m. har varit våra inkomstkällor.
Tillsammans med Örnsköldsviks Allehanda, som varit vår stora sponsor genom åren, har vi krönt BD prinsessa och BD prins. Första  prinsessan kröntes år 1951 den sista 2005.
Detta är lite fakta om Örnsköldsviks BD förening och när man gör en återblick på vad som varit måste man nämna några namn som betytt oerhört mycket för vår förening.
T.ex. kommunalborgmästaren Gösta Liljebäck som var ordförande mellan 1947 och 1969
Barnens dags generalen C.G Nordström som var eldsjälen under många år och som lade ner ett fantastiskt arbete för
Gösta Karlsson, var den stora festågskreatören under många år.
Det finns givetvis många andra som också kunde nämnas.
Gemensamt för alla medlemmar är att dom är engagerade och tycker om att arbeta för barnens dag. Målet är att få in så mycket pengar som möjligt för att kunna få så många barn som möjligt på kollo och göra andra insatser för barn
Belöningen är när vi ser hur barnen mår bra på våra kollon.
Vi kan vara glada över
-         att Örnsköldsviks BD fortfarande är en av de bästa bd föreningarna i Sverige
-         att vi har ett så bra rykte i Örnsköldsviks kommun
-         att vi får så fin support från kommunen och företag i övik
-         att BDs medlemmar gör ett så fint och uppoffrande arbete.
Vi ska vara stolta över att vara med i Örnsköldsviks BD förening
    PG Forslund
Jubileumstalet vid 75 års jubieet år 2002

     Läs mer: https://barnensdag-ornskoldsvik.webnode.se/historik/