Barnensdagsfonden

Öviks Barnens Dag har startat en insamlingsfond där pengarna skall gå till föreningar, personer som gjort ett bra arbete med barn och ungdomar. Dessutom så skall fonden lämna bidrag till barn som behöver ekonomisk hjälp i vissa situationer.
Barnens Dags fondens styrelse består av personer från Barnens Dag, Önsköldsviks kommun, Svenska Kyrkan och ÖA.
Insamlingsfondens bankgironummer är 279-8361

Barnens Dag tar givetvis mot bidrag från företag och allmänhet, så att vi får ännu mera resurser att stödja barn och ungdomar.
Vi skickar minnesbevis, när det gäller begravningar. Tackbrev om så önskas.

Minst två gånger per år sker utdelning från fonden.

Vill Ni veta mera om BD fonden, kontakta PG Forslund  (se kontakta oss)