Kontakt

 

Befattning

Namn

Telefonnummer

Mobilnummer

Ordförande
PG Forslund
 
070-
829 55 37
Vice ordf       
Per Håkansson
 
070-
513 79 10
Sekreterare
Susanne Näslund
 
070-
524 54 76
Kassör
Aleksandra Lundvall
   
070-
843 25 67
Barnkollo
Maria Sundin
 
070-
635 02 50
 
 
   
   

 

Hemsidan: forslund.pg@gmail.com

Barnens Dags e-post: barnensdagovik@gmail.com

Skriv till oss