Kontakt

 

Befattning

Namn

Telefonnummer

Mobilnummer

Ordförande
PG Forslund
 
070-
829 55 37
Sekreterare
Susanne Näslund
 
070-
524 54 76
Kassör
Marica Apelquist
   
070-
364 30 80
Barnkollo
Kerstin Nilsson
0660-145 70
072-
508 70 31
 
 
   
   

 

Hemsidan: forslund.pg@gmail.com

Barnens Dags e-post: barnensdagovik@gmail.com

Skriv till oss