Kontakt

 

Befattning

Namn

Mobilnummer

Ordförande         
Susanne Näslund
070-829 55 37
Kassör
 
PG Forslund
070-829 55 37
Barnkollo
 
Khristian Dela Cerna
072-448 60 23

 

Barnens Dags e-post: barnensdagovik@gmail.com

Skriv till oss