Kontakt

 

Befattning

Namn

Mobilnummer

Ordförande         
Susanne Näslund
070-829 55 37
Vice ordf       
Ulf Edlund        
070-621 90 71
Sekreterare
Maria Sundin
070-635 02 50
 
Kassör
 
PG Forslund
070-829 55 37
Barnkollo
 
Maria Sundin
070-635 02 50

 

Hemsidan: forslund.pg@gmail.com

Barnens Dags e-post: barnensdagovik@gmail.com

Skriv till oss