Byte av ordförande

24.04.2022 12:58

Vid årsmötet den 24 april så valdes en ny ordförande efter
PG Forslund som avböjt omval. Per Håkansson blev ny ordförande
och vi önskar honom all lycka till att led Barnens Dags föreningen.


Barnens Dags ordf klubba överlämnas av PG till Per